Sonet o tym kto dziś ma bzika
"Szczecin jest najważniejszym miastem"
rzekł prezydent naszego kraju 
a korpus NATO - baju baju 
straszy obrzydliwym balastem 

zapomniał o tych słowach świętych 
"tak ostatni będą pierwszymi..." 
w Piśmie "...a pierwsi ostatnimi"
także o siłach niepojętych 

śpiewano "...a związek nasz bratni" 
krzyczano "nie damy guzika" 
śmieje się zawsze ten ostatni 

historia przez wieki wskazuje 
że naród też może mieć bzika 
kiedy w nim naiwność panuje
Zurych, 18 września 1999