Sonet w smutku z łabędzim śpiewem
niezbadany jest wyrok boski 
lecz chcę umrzeć z wolą rozumną 
niech broń Boże nad moją trumną 
nie przemawia Janusz Morkowski 

niech Barbara wysypie prochy 
tam gdzie się śmiałem - do Limmatu 
pieśń moją niech śpiewają światu 
białe łabędzie "dla radochy" 

łabędzi śpiew nie ma znaczenia 
podobnie jak żałobne słowa 
w których tkwią prawdy wypaczenia 

niech mnie pośmiertnie nie odznacza 
żadna osobistość państwowa 
wszak Pan Bóg kpiny nie wybacza
Zurych, 20 września 1999