Sonet dziarski jak Luty w lutym
ówczesny podporucznik Luty 
być może dziś jest generałem 
potwierdzi że się ich nie bałem 
przeciwnie - stawiałem zarzuty 

szukałem wtedy zwolenników 
lecz tylko tchórzy spotykałem 
tych samych po latach ujrzałem 
wśród ustrojowych przeciwników 

oni chcą być kombatantami 
heroicznej walki z komuną 
...rozmawiajcie z milicjantami 

czy rozpoznają "bohaterów" 
wśród tych co grali inną struną 
czy też wśród byłych "pomagierów"
Zurych, 1 lutego 2000