Sonet o podobieństwach epok
gdyby Chrystus żył w naszym wieku 
nie byłby królem ni szafarzem 
lecz pewnie pierwszym sekretarzem 
albo prezydentem człowieku

jak Piłsudski wpierw socjalistą 
a potem... właśnie... dyktatorem 
najpierw z Leninem pod zaborem 
póżniej zaś do Berezy z listą 

podobieństwa czasów są wielkie 
Żydzi też mieli swych zaborców 
rzymskich żołnierzy i poborców 

niestety porównania wszelkie 
odwodzą nas od Wszechwieczności 
która czuwa na wysokości
Zurych, 26 maja 2000