Sonet o szlachetności brudu
w którąkolwiek stronę byś dążył 
napotkasz wszędzie nieczystości 
także tam gdzie rządzą świętości 
Ideał świat brudem obciążył 

stosujemy środki czyszczące 
aby się pozbyć tego brudu 
lecz ileż to wymaga trudu 
nie wszystko musi być błyszczące 

zło właśnie często błyszczy złotem 
i bardzo trudno go odróżnić 
od dobra skalanego błotem 

zbyt duża dawka moralności 
też może przyjaciół poróżnić 
niezależnie od szlachetności
Twierdza Ciszy, 22 czerwca 2000