Sonet z moralną definicją
moralność to wzorzec zachowań 
uwarunkowanych zwyczajem 
aby czynić dobro nawzajem 
zło zostawiając do pomstowań 

z archetypowego korzenia 
kształtuje się przez długie lata 
kreśli cywilizacje świata 
z dnia na dzień się nigdy nie zmienia 

niestety obciąża sumienie 
przy typowaniu nadrzędności 
zwątpieniem pokrywa milczenie 

dwa różne stany kładą cienie 
nie ma podwójnej moralności 
jest tylko jej niedopełnienie
Zurych, 31 sierpnia 2000