Sonet o uśmiercaniu świadka
TEMPO POTEM AKURAT BLAGA 
CeHa - osiem tysięcy jeden 
codzienność - czasu CHoCHoLeNie 
roszada w tysiącach to DADA 

odwracam kolejność czytania 
od DADA TEMPO nieco słabnie 
ale całość wygląda zgrabnie 
bez konieczności blagowania 

pora bohatera uśmiercić 
"JA" umrze w wieczór sylwestrowy
by apoteozą nie sierdzić 

wszyscy będą nowy wiek święcić 
gdy wykonam wyrok surowy 
choć wcześniej mógłbym się zniechęcić
Twierdza Ciszy, 11 września 2000