Sonet - Adaś i Dante razem
jeszcze na pewno tego nie wie 
że Dante Alighieri właśnie 
trzynastego na wieki zaśnie 
i piekło pogrąży się w gniewie 

zanim zacznie sonety czytać 
pozna budowę samochodu 
a potem całkiem bez powodu 
ośmieli się o wiersze pytać 

Adasiu ten Dante był cieniem 
czegoś co wiecznie niepojęte 
Bóg wiąże się z jego imieniem 

"Boska komedia" z potępieniem 
choć słowa pozostają święte 
i nęcą jak zwykle zbawieniem
Zurych, 13 września 2000