Sonet z uproszczoną konkluzją
Giedroyć z Kościołem się nie pieścił 
a kazał mszę świętą odprawić 
pragnąc po śmierci duszę zbawić 
z piekła do nieba się przemieścił 

także Helen choć nie wierzyła 
przed śmiercią zmieniła poglądy 
poniosły ją mistyczne prądy 
księdza na pogrzeb zamówiła 

właśnie zamierzam się uśmiercić 
w książce a nie w rzeczywistości 
i dumam gdzie siebie umieścić 

przyjąć ostatnie namaszczenie 
albo zagrzebać się w nicości 
tak czy owak to uproszczenie
Zurych, 24 września 2000