Sonet o nieumiarkowaniu
było coś o literaturze 
wymieniano różne nazwiska 
zmieniano często stanowiska 
skończyło się na awanturze 

po radę przyszli adwersarze 
kto lepszy? ten czy ów poeta 
ułomność poprzedza zaleta 
niechaj rozstrzygną komisarze 

a słowo tymczasem gdzieś drzemie 
"tak długo czytaj aż wyszepczesz 
odpowiedź - poezja jest we mnie" 

przyjazne o wierszach pogwarki 
"bierz tyle ile tylko zechcesz" 
"uważaj byś nie przebrał miarki"
Zurych, 13 stycznia 2001