Sonet o wydawaniu książki
wydać tę książkę czy ją zmienić? 
ciągle się jeszcze zastanawiam 
pytania te często ponawiam 
lecz sam nie potrafę ocenić 

redaktor mówi "to wspaniałe" 
wiceredaktor że sto wierszy 
(to jego lektorat nie pierwszy) 
trzeba zmienić - nazbyt zuchwałe 

dwa wersy tak źle poprawiono 
że ich zupełnie nie poznaję 
nawet sens zupełnie zmieniono 

problem polega na czymś innym 
ucieka czas a ja zostaję 
i miotam się w stanie naiwnym
Zurych, 23 stycznia 2001