Sonet o płonących tunelach
w momencie gdy piszę te strofy
znowu się jakiś tunel pali
właśnieśmy stamtąd przyjechali
uniknęliśmy katastrofy

tyle w gazetach komentarzy
dalekich od rzeczywistości
na temat słabej ostrożności
że to się na pewno nie zdarzy

mogę sobie śmierć wyobrażać
ale nie w płonącym tunelu
taki obraz musi przerażać

tunele mają być bezpieczne
to zdanie powtarza tak wielu
nie słowa - czyny są konieczne
Zurych, 24 października 2001