Sonet - z przeciwnika przyjaciel
do Biblioteki Narodowej
olśnić współczesnymi bajkami
na Jaruzelskiego z jajkami
oto blask formy ugodowej

już po raz któryś z możliwości
taniego siebie przedstawienia
korzysta łobuz – akt zwątpienia
w ideały „Solidarności”

dwadzieścia lat temu w Berlinie
powstawały różne brygady
wiedziałem że wszystko przeminie

jako przeciwnik generała
nie dałem się wciągnąć w układy
moja sztuka wszystko przetrwała
Zurych, 11 grudnia 2001