Sonet za łabędzim przykładem
karmiłem mewy i łabędzie 
i inne głodne wodne ptactwo 
walka o byt - nie świętokradztwo 
kto silniejszy - więcej zdobędzie 

tak jest w naturze i w kulturze 
innymi słowy tak jest wszędzie 
nie pomoże żadne orędzie 
ten ma lepiej kto jest na górze 

kto spada niżej - łyka ślinę 
czasem z głodu - częściej z zazdrości 
nie zawsze znajdując przyczynę 

szuka tego kto przejmie winę 
przeczy własnej nieporadności 
wciąż wierzy w szczęśliwą godzinę
Zurych, 6 lutego 2001