Sonet dla niemieckiej telewizji
niemiecka telewizja często 
Gebelsa mowy pokazuje 
i wcale się tym nie krępuje 
brawami okrasza je gęsto 

komentarz z dystansu nijaki 
najważniejsza w sprawie jest wielkość 
mniej ważna tragedii objętość 
rezultat jak zwykle dwojaki 

dogodzić i jednym i drugim 
tym z eSeS co już mordowali 
a także tym co nie zdołali 

wątki się łaczą krótki z długim 
ci co wtedy salutowali 
jeszcze nie odpokutowali
Zurych, 25 marca 2001