Sonet o frustracji wśród swoich
rezerwy intelektualne
Polonii są bardzo mizerne
a straty z tego niepomierne
żeby nie powiedzieć fatalne

miejmy więc pretensje do siebie
że mało kto się z nami liczy
i poza gestami słodyczy
nikt nie chce pomóc nam w potrzebie

spójrzmy na innych emigramtów
są świetnie zorganizowani
przeciwko hordom arogantów

zaś u nas kiedy nam ktoś szkodzi
Polonusi są sfrustrowani
nie wiedząc często o co chodzi
Zurych, 17 maja 2001