Sonet o filozofowaniu
Leonard Łukaszek pojechał
ze mną do Twierdzy Ciszy zbożnie
wiózł napoje a więc ostrożnie
filozoficznie się uśmiechał

dla mnie filozofia chciał nie chciał
to nauka o świadomości
istnienia – z tą tezą w zgodności
mój gość mi żywot opowiedział

inżynier jest też filozofem
gdy myśli potrafi układać
także ten kto włada kilofem

jeżeli godnie swój los kuje
rozumem swym potrafi władać
to znaczy że filozofuje
Twierdza Ciszy, 22 maja 2001