Sonet na powrót do polskiego
od początku wieku do wczoraj
w innych językach coś pisałem
polskiej mowy nie zapomniałem
od tego mnie Boże zachowaj

tamte sto czterdzieści sześć wierszy
na sąsiedniej stronie umieszczę
z akompaniamentem wypieszczę
od daty pierwszy pierwszy pierwszy

Jakub Działak odda na skrzypcach
kataklizm który w duszy czuję
zachowany w kolejnych lipcach

Esperanto Sonas Poeme
posłuchajcie co Wam zwiastuję
wracam do polskiego – mam tremę
Zurych, 26 maja 2001