Sonet o pewnym bohaterze
życiorys mu skonstruowano 
by był bohater narodowy 
odważny dzielny honorowy 
o innych sprawach zapomniano 

przeważnie na koniu i w pozie 
co najmniej Marka Aureliusza 
niech widzą zalety geniusza
w rzeczywistości żył w powozie 

co tytuł to pustka w wymowie 
Pepi był wszak paranoikiem 
potwierdza to nawet przysłowie 

trefnisia nie można wykpiwać 
panienki szły za rozpustnikiem 
aż umarł bo nie umiał pływać
Zurych, 7 maja 2001