Sonet o powrocie do życia
pragnę się z tego wytłumaczyć
że kiedyś siebie uśmierciłem
ponieważ do życia wróciłem
czytelniku chciej mi wybaczyć

zdawało mi się że się skryję
we frazach innego języka
jaki morał z tego wynika
że znów w ojczystej mowie żyję

ten inny świat jest też ciekawy
ale ludzie w nim jacyś dziwni
nie zawsze skłonni do zabawy

to esperanto owszem piękne
lecz esperantyści są inni
niż moje polskie strofy tęskne
Zurych, 2 czerwca 2001