Sonet o zuryskich rozmowach
“czyja to była wina” – “wszystkich”
“zbiorowej odpowiedzialności 
nie ma” – “to błąd sprawiedliwości”
“komunizm tkwił w murach zuryskich”

“tak – Lenin z Zurychu wyjechał
do Petrogradu z rewolucją”
“z dadaistyczną rezolucją”
“do dadaistów się uśmiechał”

takie to i inne rozmowy
toczą się do dzisiaj bez przerwy
siwieją od tych rozmów głowy

lecz wynik dyskusji jest płowy
rozmówcy niszczą sobie nerwy
zaś masa ma sąd chochołowy
Twierdza Ciszy, 9 czerwca 2001