Sonet bez zdrady intymności
aby wyjechać do Kanady
trzeba wypełnić formularze
gdy wypełnię – Pan Bóg mnie skarze
gdyż wchodzę w C.I.A. układy

intymne dane moich bliskich
adresy daty urodzenia
tak dużo jest do wypełnienia
że nie znam nawet danych wszystkich

dwie siostry mam i tego brata
który mi ciągle figle płata
córkę i syna z rodzinami

żyją w Polsce są Polakami
nie chcę ich brać do mego świata
więc nie wyjadę tego lata
Zurych, 20 lipca 2001