Sonet o upartych hobbystach
prawie każdy esperantysta
wydaje dziś własną gazetę
ta sprawa ma taką zaletę
że sam ją czyta ten hobbysta

wydawcą być i czytelnikiem
to jest nie byle jaka sztuka
z tej sztuki wynika nauka
jak stać się własnym zakładnikiem

przestają być ważne te sprawy
które decydują o życiu
pozostają jednak obawy

amator wszystkiego się boi
bo nie wie nie umie – w odkryciu
się gubi i tkwi w paranoi
Zurych, 6 lipca 2001