Sonet o północy w teatrze
dobre recenzje choć ostrożne
studio teatralne z Warszawy
przy burzy nabrało oprawy
spełniając życzenia pobożne

nie było sprzeciwu cenzury
ani żadnych manifestacji
bowiem w szwajcarskiej demokracji
wszystko jest zrządzeniem natury

ta “Północ” to inaczej “Dziady”
niektórzy nawet wychodzili
ale na to nie ma już rady

pomimo odstępstw od zasady
aktorzy ruchem zadziwili
w słowa jednak wkradły się wady
Zurych, 17 sierpnia 2001