Sonet o ciszy i o gwarze
miasto ma także wiele czaru
powrót do kultury masowej
bez sytuacji przymusowej
przyjemnie jest wrócić do gwaru

właśnie mamy nowy komputer
ale nie możemy go złożyć
trzeba się będzie upokorzyć
lub wskoczyć na tonący kuter

raz kabli za dużo raz mało
nie zawsze pasują do siebie
przed trzema laty wszystko grało

w Klubie Księgarza Wojciech Siemion
sonety czytał o potrzebie
ciszy w blasku płonących bierwion
Zurych, 6 sierpnia 2001