Sonet o zapachu gromnicy
staruszek wśród młodych jest młody
wygląda nadzwyczaj dostojnie
zaś w grupie starców bogobojnie
i brak mu zupełnie urody

dlatego wszelkie kluby starców
nazwane klubami seniora
dawno zlikwidować by pora
starcom trzeba młodzieńczych harców

właśnie przeszedłem się ulicą
zuryskiego starego miasta
gdzie zaszumiało zagranicą

przed Kellerową kamienicą
grupa ludzi starszych od Piasta
przy nich zapachniało gromnicą
Zurych, 15 września 2001