Sonet z duszą poszukiwaną
zmarł Janusz Rakowski - mój uczeń
dziewięćdziesięcioośmioletni
niech ten wiersz mu niebo uświetni
za to że dostarczał mi wzruszeń

zaczął mnie kiedyś naśladować
w pisaniu wierszem pamiętnika
duża mądrość z tych słów wynika
trzeba to kiedyś wydrukować

zastanawiam się czy żałować
że umarł czy może się cieszyć
staruszek musiał w myślach grzeszyć

choć cierpiał nie chciał pokutować
wiersz o szukaniu własnej duszy
na pewno niejednego wzruszy
Zurych, 19 września 2001