Sonet z tego samego rdzenia
te słowa dla zauroczenia
zaglądać doglądać przeglądać
oglądać spoglądać podglądać
posiadają różne znaczenia

zaglądamy do tłumaczenia
od tłumaczy można wymagać
aby ich będów nie wspomagać
te błędy to nie przeoczenia

język się składa z subtelności
których drwale nie rozumieją
choć im nie brakuje mądrości

siekiera nie zna uległości
z tej właściwości ci się śmieją
którzy nie doznali czułości
Zurych, 6 września 2001