Sonet o wchodzeniu w rok drugi
o północy jak zwyczaj każe 
złożyliśmy sobie życzenia
ich treści nie mają znaczenia
lecz ważne są radosne twarze

Guarda to inaczej słowo „patrz”
patrzyliśmy zauroczeni
jak guardianie wokół płomieni
przy studni pokrzykiwali „znacz”

między jedenastą a drugą
dzwony biły w wiejskim kościele
z przerwą na milczenie niedługą

wtedy ściskano sobie dłonie
niech się codzienność szczęściem ściele
świat cały miłością niech płonie
Guarda, 1 stycznia 2002