Sonet o wymierzaniu prawdy
prawda zawsze w pobliżu leży
ale jest trudna do odkrycia
bardzo często w chwili użycia
wygodną miarą się ją mierzy

jest ponoć – mówią – tylko jedna
to się nie zgadza – prawd jest wiele
w każdej duszy i w każdym ciele
tkwi inna – bogata lub biedna

my jej urodę określamy
my ją budujemy na nowo
my się boimy gdy ją znamy

dlatego ją grzecznie zmieniamy
żeby wszystko było wzorowo
gdyż sobie ją uświadamiamy
Zurych, 18 października 2002