Sonet ze słowem na początku
słowo jest zawieszone w czasie
to które było na początku
na końcu nie znajdzie porządku
jeśli tak to tylko w nawiasie

przed sobą mam księgę opasłą
czas zamknął jej funkcję na wieki
nie zawrócisz czasu jak rzeki
teorię tę uznaj za zgasłą

te słowa kieruję do siebie
w śmietniku też można coś odkryć
jak w wykopaliskowej glebie

wysiłek nie idzie na marne
ze śmiercią nie trzeba się droczyć
te zdania są jednak niezdarne
Zurych, 30 listopada 2002