Sonet o różnych biuletynach
dostaję różne biuletyny
w każdym jest coś co powoduje
że treść zupełnie nie skutkuje
ponieważ nie widać przyczyny

wydawanie dla wydawania
najpierw redaktorskie ambicje
po nich lokalne koalicje
z powodami do plotkowania

biuletyn poza wszystkim innym
mentalność grupy pokazuje
hołdując nad wyraz uczynnym

pozornie działa neutralnie
problemy swe analizuje
„aktualnie” ale banalnie
Zurych, 7 listopada 2002