Sonet - właśnie porozmawiajmy
narzucanie mi czegokolwiek
poza bogactwem mojej mowy
to imperializm językowy
od którego dusi się człowiek

dlatego kocham esperanto
wszak świadczy o wolnym wyborze
nie muszę się kajać w pokorze
że to źle wymawiam lub tamto

w języku jestem wszystkim równy
nie muszę się też zastanawiać
który jest lepszy który główny

mam język ojczysty dla brata
z rodakami mogę rozmawiać
a esperanto mam dla świata
Zurych, 2 grudnia 2002