Sonet o pierwszym sekretarzu
na świecie to rzadko się zdarza
esperancjanie prócz konsula
mają na domiar złego króla
w roli pierwszego sekretarza

pierwszy sekretarz bez obawy
siedzi wysoko w parlamencie
i protokołuje zawzięcie
wtrącając się do każdej sprawy

konsul się zwraca z namaszczeniem
a wicekonsul z uwielbieniem
stając się sekretarza cieniem

„cywitanuniu” co ty na to?
kiedy z bankiem będzie bogato?
może nas zapiszesz do NATO?
Zurych, 29 lutego 2002