Sonet z dodatkiem towiańszczyzny
co znaczy słowo „towiańszczyzna”?
wszyscy wokoło powtarzają
dzieł Towiańskiego nie czytają
zaciera się po nim spuścizna

a był to z pewnością artysta
który miał coś do powiedzenia
uciążliwy dla otoczenia
długa jest przeciwników lista

a mnie się mistycyzm podoba
może nie jako punkt widzenia
ale jako życia ozdoba

„bez serc bez ducha” i tak dalej
z umysłowego zaczadzenia
wzięła się przestroga „nie szalej”
Twierdza Ciszy, 4 czerwca 2002