Sonet z ekologicznym kacem
wczoraj list krótki napisałem
do wiceministra kultury
a dzisiaj w przypływie brawury
do ekologów go wysłałem

do ministerstwa środowiska
dodałem iż by nie istniało
gdyby nam odwagi nie stało
i innym – to rzecz oczywista

dziś z tych którym wiązano dłonie
śmieje się koniunkturalista
bo stanął po właściwej stronie

mam teraz żebraczego kaca
wszak sprawa ta nie bardzo czysta
Zawisza w grobie się przewraca
Zurych, 11 lipca 2002