Sonet o lataniu w swym czasie
mówimy dość często „czas leci”
lecz to my lecimy w tym czasie
inaczej w ciszy niż w hałasie
łatwiej w słońcu trudniej w zamieci

ogromną rolę grają daty
na przykład czas wizyt papieża
odmiennie się dzisiaj odmierza
smutniej niż przed wieloma laty

wielu kracze że to ostatnia
pielgrzymka do własnej ojczyzny
krakanie woli nie uzdatnia

dla Ojca Świętego w potrzebie
świat jest jeden i bez obczyzny
tu na ziemi a także w niebie
Twierdza Ciszy, 16 sierpnia 2002