Sonet o zazdrosnym kuszeniu
Rolf Habl – specjalista zazdrości
może nam dobre rady dawać
lecz nie potrafi przeciwdziałać
tej naturalnej właściwości

profesor słowo „muss” powtarza
lecz wolność niczego nie musi
choć często zazdrośnie nas kusi
do czynu który upokarza

im więcej wkoło zazdrośników
tym znaczenie staje się większe
zwielokrotnieniem miłośników

przykładowo Kain i Abel
są także przypadki najświętsze
zazdrość Boża to wieża Babel
Zurych, 22 września 2002