Sonet o braku boskiej kary
Bóg jest niesamowitym skrótem
skondensowanym przez człowieka
do ideału co urzeka
nieokreślonym absolutem

właśnie mnie skarał choć nie karze
mniemaniem księdza Twardowskiego
koncertu ewangelickiego
nie było – był mord w Kandaharze

pogawędziliśmy więc w barze
z Leonardem Łukaszkiem – wspólnie 
wybraliśmy się przed ołtarze

Wszechmoc jest wszędzie też pod butem
i działa czasami szczególnie
trzy razy piejącym kogutem
Zurych, 8 września 2002