Sonet o wyprzedaży ziemi
nie sprzedawajcie ziemi ludzie 
nie oddawajcie jej nikomu 
nie pozbywajcie się też domu 
nie po waszym chodzicie trudzie 

wasz ojciec tę ziemię kupował 
nie szczędził trudów i zaprzeczeń 
od matki wymagał wyrzeczeń 
za oszczędności dom budował 

a wy jednym błahym podpisem 
chcecie to oddać w obce ręce 
bo was szantażują przepisem 

ziemia jest przecież rzeczą świętą 
nie traćcie świętości naprędce 
odrzućcie pokusę przeklętą
Zurych, 11 marca 2003