Sonet z zaznaczeniem idei
zakończenia bywają trudne 
niekiedy z pompą na śmietniku 
a czasem skromnie na świeczniku 
pierwsze wesołe drugie nudne 

tym razem jestem przerażony 
zbyt dużo odpowiedzialności 
ponoszę za nadmiar ilości 
poemat ma być wyważony 

"sonety - notatnik poety" 
ten tytuł pasuje do rzeczy 
nie obowiązują dekrety 

muszę się jednak wytłumaczyć 
z czego mój duch się teraz leczy 
i jakąś ideę zaznaczyć
Zurych, 24 marca 2003