Sonet z godłem chleba i wina
"to czyńcie na moją pamiątkę" 
ten akt boskiego przemienienia 
albo inaczej podniesienia 
ma w każdym z nas ludzi swą cząstkę 

ileż w tym błogiej pogodności 
na gruncie ludzkiego cierpienia 
a także samouwielbienia 
gdy wiara wymaga skromności 

dwojako rzecz można traktować 
jak symbol krwi boskiej i ciała 
za co trzeba odpokutować 

albo jak potrzebę pokarmu 
chleb z winem to uczta wspaniała 
w nadmiarze wymaga alarmu
Zurych, 4 kwietnia 2003