Sonet o Tym na pierwszym planie
posiadam pismo z Watykanu
stwierdzające że Ojciec Święty
za mnie się modli czym przejęty
ślę skromne słowo do peanu

to nie ulega wątpliwości
że wyraz POLSKA zapomniany
dzięki Papieżowi jest znany
też za sprawą „Solidarności”

nastąpiła dewaluacja
solidarnościowych wartości
wciąż trwa dla Papieża owacja

Jan Paweł Drugi pozostanie
na wieczność wśród polskich świętości
bez wątpienia na pierwszym planie
Zurych, 30 maja 2003