Sonet o moim pszczelim mleczku
pytają mnie czasem znajomi
jakim pryncypiom jestem wierny
mój zasób jest całkiem mizerny
dziś to – jutro tamto mnie gromi

po pierwsze jestem katolikiem
ponieważ zostałem ochrzczony
bierzmowany i nauczony
tej moralności choć z unikiem

najlepiej czuję się w kościele
fatalnie zaś w halach dworcowych
o czym już wiedzą przyjaciele

w Einsiedeln jest piękna tak wiele
że go zaliczam do wzorcowych
tak jak w naturze mleczko pszczele
Einsiedeln, 3 czerwca 2003