Sonet z ewangelicznym zdaniem
odszedłem troszeczkę od świata
nie słucham nawet wiadomości
zbyt dużo jest w teraźniejszości
banału a to dla mnie strata

nic mi innego nie wypada
jak eliminować trudności
udawaniem obojętności
bo jakaż tu może być rada

Zuzanna w Budach Michałowskich
obchodzi smutne imieniny
wszak brakło Jej życzeń ojcowskich

a mnie pozostało wspomnienie
“nie znacie dnia ani godziny”
ewangeliczne pocieszenie
Twierdza Ciszy, 11 sierpnia 2003