Sonet z synkopami błyskawic
między dwoma grzbietami dachów 
gdzieś w środku rozkwita kwiat malwy 
nie straszne mu piorunów salwy 
wszak piękno nie odczuwa strachów 

dalej pod światynią masonów 
przytulił się skromny balkonik 
a na nim z kwiatami wazonik 
obojętny na wielkość tronów 

z prawej strony drzewa lipowe 
rozdzielane błyskawicami 
tworzą efekty synkopowe 

z lewej strony wieża kościoła 
osnuta wokół mgławicami 
w tę rocznicę na trwogę woła
Zurych, 1 września 2003