Sonet o dialektyce na dziś
przeciwieństwa zawsze być muszą
powoływanie się na Marksa
to dzisiaj niebezpieczna farsa
(mnie żadne pogróżki nie wzruszą)

w świecie musi być równowaga
lata i zimy - dnia i nocy
zaczynamy wzywać pomocy
kiedy następuje przewaga

trzeba pamiętać o tym bratku
że kapitalizm był w dostatku
bo miał przeciwnika w zadatku

a teraz to wszystko się wali
nawet World Trade Center ze stali
wszak wielkich chcą zwyciężyć mali
Zurych, 12 września 2003