Sonet o przedwczesnym znikaniu
znikamy i nikt się nie dziwi
przyjmują tę wiadomość wszędzie
że nas już na świecie nie będzie
zarówno skąpi jak uczciwi

niektórzy się zastanawiają
jak uczcić naszą śmierć godziwie
wystarczająco boleściwie
dość często tę rozpacz udają

przy każdej żałobnej okazji
najbliżsi liczą na coś więcej
i nie brak im przy tym fantazji

rozczarowują się na ogół
zapominają w grze bydlęcej
ile nieszczęścia czynią wokół
Zurych, 13 września 2003