Sonet z sondą - be or not to be
słynne „bycie albo nie bycie”
gdyby wyeliminować seks
na ziemi zostałby tylko kleks
jako ślad że istniało życie

obfitując wypaczeniami
proces stawania się człowiekiem
rozwija się niestety z wiekiem
wraz z nowymi doświadczeniami

jak zwykle nie ma tego złego
co by nam na dobre nie wyszło
tak samo z seksem coś miłego

grzech grzechem - przyjemność słabością
oj Boże na co nam to przyszło
odwrotnie – słabość przyjemnością
Zurych, 30 września 2003