Sonet o wadach dowierzania
wyznałem przed kilkoma dniami 
że choć trzeba mieć zaufanie 
to lepsze jest niedowierzanie 
co można poprzeć badaniami 

każdy by chciał więc mówi cacy 
a potem sprawa nie wychodzi 
i dobre stosunki wnet chłodzi 
z powodu nadaremnej pracy 

niektórzy później nie sypiają 
swoich partnerów obwiniają 
do siebie pretensji nie mają 

dlatego lepiej nie dowierzyć 
zamiary starannie wymierzyć 
by później satysfakcję przeżyć
Zurych, 8 stycznia 2004